Privacy verklaring

Contactgegevens

Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door:
SNDQ BV
Joossensgang 8
2060 Antwerpen

Telefoon: +32 (0)3 375 66 77
Email: info@sndq.be
BTW: BE0766.825.679

De contactgegevens van onze privacy verantwoordelijke:
Ben Pintens
Joossensgang 8
2060 Antwerpen
Telefoon: +32 (0)3 375 66 77
Email: dpo@sndq.be

Inleiding

Algemeen

SNDQ (hierna “Wij” of  “Onze” of “Ons”) begrijpt dat je privacy belangrijk voor je is en dat je je zorgen maakt over hoe jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel zoals hier beschreven en dit in overeenstemming met onze verplichtingen en rechten onder de toepasselijke privacywetgeving.
Deze Privacy Verklaring is dan ook van toepassing wanneer wij optreden als  verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen. Dit gebeurt immers wanneer jij onze website bezoekt en/of wanneer je een beroep doet op onze diensten.
Lees gerust onze Privacy Verklaring zorgvuldig door zodat je deze goed begrijpt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als alle informatie over een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het kan dus gaan over voor de hand liggende informatie, zoals je naam en contactgegevens, maar ook over minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-elementen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het starten van een proefperiode, het aanvragen van een brochure, het invullen van de contactpagina, of via andere functies van onze website, laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heb je ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. SNDQ maakt daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen jezelf en de website wordt afgeschermd.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De overige gegevens bewaren wij nog 1 jaar na afloop van de overeenkomst (bijvoorbeeld nadat je heeft opgezegd, of besloten heeft jouw proefperiode niet te verlengen).

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Deze partijen zijn verwerkers.
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op onze vraag van of in onze naam. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren.
Met andere woorden: wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijke overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens onze instructies.
Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

Cookies

Op de website van SNDQ wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door SNDQ zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van uw browser kan je achterhalen waar je cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Websites van derden

De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren je om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat je deze websites bezoekt, of daar jouw persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wanneer je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking, beperking of verplaatsing van jouw gegevens. Dit verzoek kan je indienen door contact op te nemen via onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij jou daarbij vragen om jezelf te identificeren. In veel gevallen kan je ook zelf jouw gegevens inzien of wijzigen als ingelogd bent.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

SNDQ kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Contactgegevens GBA:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Een uniek aanbod

Krijg nu al toegang

Krijg toegang tot het nieuwste vastgoedbeheer platform en ontdek zelf het eenvoud.

Early access