Hoe moet je de huurindexering berekenen in België?

Hoe moet je de huurindexering berekenen in België?

Er zijn in België maar een paar manieren waarop een verhuurder de huur van een lopend huurcontract kan verhogen. De meest voorkomende manier is de jaarlijkse indexering van de huurprijs. Je moet echter bepaalde regels volgen om de huur correct te indexeren. 

Is huurindexering verplicht?

Zoals je in de inleiding kan lezen, is de huur indexeren niet verplicht. De keuze ligt hier volledig bij de verhuurder, tenzij er contractueel is vastgelegd dat de huur niet geïndexeerd mag worden. De huurder heeft hier bovendien wettelijk gezien geen inspraak, aangezien die het huurcontract met de indexeringsregeling heeft ondertekend. 

Je kan tot slot wel in onderling overleg met de huurder een aangepaste regeling vastleggen. De partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen om de indexering uit te stellen of om de huurprijs te verhogen met een lager bedrag. Ook hier heeft de verhuurder het laatste woord als er geen overeenkomst bereikt wordt.

Wanneer mag je de huur indexeren?

Als verhuurder mag je de huur één keer per jaar indexeren. Dit moet telkens op de verjaardag van het huurcontract gebeuren. Wanneer je huurcontract op 1 februari 2022 is aangevangen, mag de huur op 1 februari 2023 geïndexeerd worden. Belangrijk om te weten is dat het altijd gaat om de datum van inwerkingtreding en niet van ondertekening. Wanneer je in november tekent en het contract pas op 1 maart ingaat, mag de verhuurder dus niet in november al een indexering doorvoeren.

Het is ook mogelijk om de indexering pas door te rekenen na een paar jaar, maar dit wordt om meerdere redenen afgeraden. Als je bijvoorbeeld pas elke vijf jaar indexeert, dan kan de huur van de ene maand op de andere met een fors bedrag verhoogd worden. Dit kan de huidige huurders afschrikken, waardoor zij hun contract kunnen opzeggen. 

Hoe bereken je de indexering van de huur?

Het berekenen van de huurindexering is vastgelegd in het huurcontract en gebeurt volgens een algemene regeling die in heel België van toepassing is:

Basishuurprijs x nieuwe index (=gezondheidsindex) / aanvangsindex


In deze formule is de aanvangsindex de gezondheidsindex van de maand voor  inwerkingtreding van de overeenkomst. De nieuwe index is deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. Je kan deze rekensom eenvoudig laten maken met de huurcalculator van Statbel. 

Met de software van SNDQ kan dit proces tot slot geheel automatisch verlopen. Je geeft gewoon in wanneer je de huur wil indexeren en op basis van de informatie in het huurcontract van het pand in kwestie krijg je de nieuwe huur te zien.

Hoe informeer je de huurder over de indexering?

De toepassing van de index op de huur moet schriftelijk aan de huurder gericht worden en kan hoogstens drie maanden teruggaan. Dit kan per post of per e-mail. Een aangetekende brief is niet noodzakelijk. We lichten dit verder toe aan de hand van twee scenario’s.

De huur van een pand bedraagt 600 euro en de verjaardag van het contract is 1 februari. De verhuurder besluit dit te indexeren waardoor de huur verhoogd wordt naar 625 euro. Daarna is hij echter vergeten de huurindexering aan te kondigen bij de huurder. Op 1 april wordt het uiteindelijk doorgegeven aan de huurder, die de voorbije twee maanden het originele bedrag van 600 euro heeft betaald. De verhuurder kan in dit geval aan de huurder vragen om de “achterstallige” 50 euro (2 x 25) te storten.

Voor dit tweede scenario nemen we hetzelfde vertrekpunt. De verhuurder is hier ook de huurindexering vergeten door te geven en communiceert pas op 1 augustus dat de huur in februari geïndexeerd is. In dit geval kan die maximaal 75 euro (3 x 25) terugvorderen van de huurder. Het is dus belangrijk om de huurder tijdig in te lichten van de wijziging.

Huurindexering automatisch berekenen

Wil je de indexering van de huur automatisch berekenen zodat je er geen tijd aan verliest? Dan kan SNDQ je daarbij helpen. Door eenmalig alle info van het huurcontract in te geven, kan onze software de indexering voor jou berekenen. Je kan daarnaast instellen dat de huur automatisch elk jaar geïndexeerd moet worden. Ook de communicatie naar de huurder wordt volledig automatisch georganiseerd, zodat jij nooit meer geld misloopt door een vergetelheid. 

Klinkt dat interessant? Bekijk dan zeker de andere functies van SNDQ op de website en neem contact op voor meer informatie.

Een uniek aanbod

Krijg nu al toegang

Krijg toegang tot het nieuwste vastgoedbeheer platform en ontdek zelf het eenvoud.

Early access